Fellesforbundet: Derfor er vi med i Alternativer til dagens EØS-avtale

Fellesforbundets landsmøte i oktober 2011 vedtok enstemmig at EØS-avtalen fortsatt er bærebjelken i Norges forhold til EU. Forbundets medlemmer er avhengige av et godt og likeverdig industrielt forhold til Europa for å få eksportert våre varer uten konkurransehindringer og ha likeverdige konkurransevilkår i det Indre Marked. Samtidig vedtok landsmøtet å tilslutte seg prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale”. Fellesforbundet er opptatt av en levende debatt om Norges forhold til EU og vi er særlig opptatt av at norsk industri og næringsliv skal ha et forhold til EU som er best mulig tilpasset eksportindustriens behov. Vi er også opptatt av å ha en tilknyttingsform som kan bidra til å sikre velferdsmessige og sosiale standarder for arbeidstakere i Europa.